Pravidla serveru
Chovejme se jako lidi!
.
.
.
.
Nevhodný skin
● Vaš skin nesmí obsahovat žádné znaky sexualismu, homofobie, nacismu, fašismu, odkazy na cheaty atd.
Nevhodné jméno
● Vaše jméno nesmí obsahovat žádné znaky sexualismu, vulgarity, fašismu, nacismu nebo odkazů na cheaty.
● Nesmí se taktéž podobat jménu člena Admin teamu nebo Youtubera.
Zneužití chyby serveru
● Hráč nesmí zneužívat jakékoliv chyby serveru a je povinný ji nahlásit.
Povolené modifikace a klienty
● Veškeré modifikace, které hráče informují, nebo indikují (Například minimapa, damage indicator, potion status, armor status.)
● Módy zlepšující výkon hry (Například módy zlepšující FPS.)
● Povolené klienty (Lunar client, Badlion client, Labymod, Feather.)
● Veškeré modifikace jsou používány na vlastní nebezpečí.
Povinnosti hráče
● S připojením na server hráč souhlasí se zpracováním osobních dat.
● Hráč se musí řídit platnými zákony České či Slovenské republiky.
● Dbejte na základy slušného chování. Je zakázáno používat vulgární slova, urážet či zesměšňovat hráče i členy AT.
● Hráč nesmí jakkoliv zneužívat podporu serveru.
● Je zakázáno zveřejňovat interní informace serveru.
● Nesmíte psát velkým písmem (Například "ZDRAVÍM VÁS VŠECHNY")
● Nesmíte jakkoliv zahlcovat a spamovat chat. (3x stejná zpráva odeslaná během 2 minut)
● Hráč nesmí jakýmkoliv způsobem zveřejňovat osobní informace jiných hráčů a členů AT.
● Hráč nesmí zneužívat jakoukoliv chybu serveru, je povinný ji nahlásit.
● Hráč musí respektovat rozhodnutí člena AT.
● Hráč nesmí jiným hráčům kazit herní zážitek.
● Hráč nesmí vlastnit žádné nepovolené klienty nebo módy, které mu ulehčují hru oproti ostatním. ( Všechny povolené modifikace naleznete v kategorii Povolené modifikace a klienty
● Hráč nesmí žádat o jakékoliv práva (VIP,OP...)
● Je zakázáno navádět jiné hráče k porušení pravidel.
● Je zakázáno hledat jakékoliv nedostatky v pravidlech a zneužívat je.
● Je zakázáno mít připojeno na serveru v jednu dobu dva a více účtů. Neplatí při hře dvou a více hráčů na jedné IP adrese.
● Hráč nesmí vytvářet residence v endu. ( V oblasti 150 blocků od spawnu)
● Je zakázáno šířit podvodné informace nebo poplašné zprávy (tzv. hoax).
● TpaKill je přísně zakázán! Hráč, který zabije jiného hráče po teleportu, počítá se i teleportace na residenci, bude potrestán.
● Je zakázáno jakýmkoliv způsobem ničit přírodu (stavby 1x1, vysoké sloupy, pokládání zbytečných bloků po přírodě atd.)
● Je zakázáno šířit nevhodný, urážlivý a nenávistný obsah, který cílí na určité skupiny lidí. (Ideologie, politická hnutí, ...) Pro udržení dobré komunity serveru Vás tímto prosíme o vzájemný respekt odlišných názorů, atd.
● Je zakázáno vytváření pastí, lákání hráčů do pastí, uvěznění hráče v pasti či zabít hráče pomocí pasti.
● Je zákázáno pojmenovávat nevhodně residence, itemy či moby.
● Na serveru nesmíte pořádat podvodné eventy, automaty, aukce atd.
● V případě udělení trestu je zakázáno obcházet trest jakýmkoliv způsobem (změna IP adres atd.)
● Je zakázáno posílání/zveřejňování nevhodných stránek.
● Je zakázáno využívat VPN/Proxy.
Povinnosti členů AT
● Členové A-Teamu nejsou povinni odpovídat na dotazy netýkající se Minecraft či Teamspeak serveru.
● Člen AT není povinný uchovávat důkaz o vašem prohřešku.
● Člen AT se nesmí povyšovat nad ostatní hráče.
● Člen AT nesmí zneužívat svá práva.
● Žádný z členů AT nesmí sdělovat hráčům interní informace serveru.
● Vedení serveru není povinné odpovídat na dotazy v chatu.
Banování
● Zda-li obdržíte ban neprávem, můžete si napsat tiket nebo zajít do čekárny na teamspeak.
● Člen AT není povinný uchovávat důkazy o vašem trestu.
● Člen AT má právo zabanovat hráče, který porušuje pravidla serveru.
Reklama
● Nesmíte jakýmkoliv způsobem dělat reklamu na konkurenční server, Youtube kanál, Facebook, Instagram, jiné hostingy než který je napsán v /hosting, videa atd.
● Za reklamu se považuje i zkratka/zkrácený název služby/serveru
Obchodování
● Je zakázáno kupovat/prodávat herní účty, výhod, her a jiných předmětů za reálné peníze. Toto pravidlo neplatí na obchody za herní měnu.
● Za strátu vašeho herního účtu server nenese žádnou zodpovědnost.
● Jakýkoliv pokus o refund je trestán.
● Za špatně odeslanou sms neneseme žádnou zodpovědnost.
● Všechny finanční příspěvky jsou zcela dobrovolné.
● Vedení si vyhrazuje práva na změněnu výhod, cen či vlastností prvků bez předešlého upozornění a udání důvodu.
PvP zóny/arény
● Je přísně zakázáno střílet do NO-PVP ZÓNY z PVP ZÓNY
● Je přísně zakázáno střílet do PVP ZÓNY z NO-PVP
● Je zakázáno zabíjet hráče pořád dokola za účelem farmení statistik atd. (Platí i mimo pvp arénu.) Ostatní tudíž nesmí hráče schválně napadat.
● Mimo PVP-ZÓNU nesmíte používat projektily (Sněhové koule, vajíčka, prut, luk atd.)
AFK
● Je přísně zakázáno jakkoliv zabraňovat AFK statusu.
● Je přísně zakázáno jakkoliv zabraňovat AFK vyhození.
ChunkLoadery & Lagující stroje
● Přísný zákaz vytváření staveb/strojů, které načítají chunky.
● Přísný zákaz vytváření staveb/strojů, které příliš zatěžují server.
Ticket systém/Podpora
● Na Ticket systém se vztahují stejná pravidla jako na chat v minecraftu.
● Tickety by měli být zdvořilé, proto Vás prosíme, dbejte na základy slušného chování.
● AT si vyhrazuje právo uzavřit ticket po 2denní nečinnosti uživatele bez udání důvodu.
● AT má povinnost odpovědět na ticket do 2 dnů - Neplatí pro Vedení serveru, kde doba může být delší.
● AT má právo kdykoliv ticket znovu otevřít!
● AT nemá povinnost otevírat odkazy vedoucí jinam než na stránky Žabák.eu
● AT má právo zakázat vstup do ticketů uživateli, pokud se domnívá, že by ticketů mohl zneužít, nebo ticketů již zneužil.

Hodnocení ticketů:
● Člen AT nemá pravomoc hodnotit ticket uživatele.
● Uživatel má povinnost ohodnotit ticket pravdivě! (Hodnocení musí vyplívat z ochoty člena AT, způsobu řešení a rychlosti vyřešení.)
Discord
● Celý discord se řídí platnými zákony České a Slovenské republiky.
● Je zakázáno hledat jakékoliv nedostatky v pravidlech, jste povinni je nahlásit Vedení serveru.
● Nesmíte vyjadřovat rasismus, fašismus, nacismus atd. jakýmkoliv způsobem.
● Na serveru je zakázáno vyjadřovat se nevhodně , provokativně nebo vyvolávat hádky.
● Váš nick nesmí být nevhodný.
● Váš nick se nesmí shodovat s nickem člena AT nebo Youtubera.
● Je zakázáno komunikovat jiným jazykem než je čeština, slovenština a angličtina.
● Je zakázáno obchodovat s reálnou měnou.
● Je zakázáno mít nevhodný status či profilovou fotku.
● Na celém discord serveru je zakázáno jakýmkoliv způsobem dělat reklamu (Konkurenční servery, Youtube, Instagram, Twitch, Facebook atd.) také nesmíte kontaktovat ostatní členy za účelem reklamy.
● Je zakázáno používat měniče hlasu.
● Je zakázáno pouštět hudbu nebo vydávat nežádoucí zvuky.
● Na serveru je přísně zakázáno nahrávat audiostopu.
● Vedení serveru si vyhrazuje právo změnit pravidla bez oznámení.
● Je zakázáno spamovat či zbytečně zahlcovat místnosti.
● Je zakázáno se dotazovat člena AT na interní informace serveru.
● Je zakázáno posílat lekací či jinak nevhodné zprávy, obrázky videa či odkazy.
● Neptejte se členů AT na soukromé informace. (věk, bydliště, IP adresa atd.)
TeamSpeak
● Je přísně zakázáno hledat nedostatky v pravidlech a zneužívat je.
● Je přísně zakázáno blokovat / mutovat členy AT.
● Je zakázáno používat služby VPN/proxy.
● Je zakázáno pouštět nebo vydávat nepříjemné zvuky ve veřejné místnosti.
● Je přísně zakázáno nahrávat jakoukoliv audiostopu.
● Je zakázáno jakoukoliv formou propagovat konkurenční servery, youtube kanály, Instagram atd.
● Je přísně zakázáno rozesílat IP loggery.
● Je zakázáno vyhrožovat, veřejně urážet nebo šikanovat.
● Je zakázáno obchodovat s reálnou měnou.
● Je zakázáno rozesílat lekací nebo nevhodné obrázky.
● Je zakázáno zneužívat čekárnu.
● Je přísný zákaz vyjadřování fašismu a nacismu.
● Nesmíte mít před nebo za nickem groupku jako člen AT. (Ani v žádném jiném jazyce)
● Nesmíte mít nevhodný nick, avatar, název místnosti nebo description
● Nesmíte se vydávat za člena AT nebo Youtubera
● Nemůžete používat měniče hlasu a podobné pluginy.
● Nespamujte log.
● Nevyjadřujte se vulgárně, nevyvolávejte hádky
● Rozhodnutí člena AT musíte respektovat.
● V čekárně je zakázáno řešit věci netýkající se MC nebo TS3 serveru.
● Na TS3 musíte mít stejný nickname jako v minecraftu.
Speciální itemy
Špatnou manipulací se speciálními předměty může dojít k jejich znefunkčnění.
Za špatnou manipulaci neneseme žádnou zodpovědnost.
Hráč nemá žádné právo na navrácení předmětu.
Nexus blocky / Těžící blocky
● Je přísně zakázáno AFKovat při těžení jakéhokoliv nexus blocku.
● Je přísně zakázáno blokovat ostatní hráče při těžení nexus blocků.
● Zadržení tlačítka je povoleno, ovšem uživatel musí být přitomný u počítače.
Residence
● AdminTeam není povinný řešit jakékoliv krádeže v případě, že hráč nemá na svém území vytvořenou residenci.
● Žádný hráč není oprávněn vykrádat či níčit majetek jiných hráčů i v případě, že hráč nemá vytvořenou residenci.
Aukce
● Je zakázáno do aukce vkládat předměty s nereálnou hodnotou. Hlína za 100 000 mincí atp.
● Je zakázání do aukce vkládat speciální předměty u kterých nefunguje jejich funkce.
● Je zakázáno do aukce vkládat předměty získané chybou.
Ochrana osobních údajů (GDPR/Privacy policy)
● Od 23.9.2022 nastupují v platnost nové zásady o zpracování osobních údajů.